Psikolojik testler dersi içeriğimde aşağıdaki konular yer almaktadır:

Psikolojik testlere ilişkin temel kavramlar; Psikolojik test tanımı, test  türleri. Test geçerliği ve güvenirliği  ile testlerin standardizasyonu. Psikolojik değerlendirme sürecinde, psikolojik testlerin uygulanması,  yorumlanması ve sonuçların kullanılması konusundaki temel ve etik ilkeler.Testlerin sınıflanması; Bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri.  tutum envanterleri,temel objektif ve projektif  testlerin incelenmesi. Testlerin psikometrik özellikleri ile tanınması,  uygulama, değerlendirme ve  rapor yazımı ile  temel becerilerin kazanılması. Sıklıkla kullanımına ihtiyaç duyulan testler.  Test uygulamalarında karşılaşılabilecek hata türlerinin öğrenilmesi. Test sonuçları hakkında danışana bilgi verirken dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ve  yaklaşım.Çocuk ve yetişkinlere yönelik test uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi.