Dersin temel amacı, öğrencilere ısı ışık hidroterapi modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Isı, Işık, Hidroterapi dersini alan öğrenciler, kinik koşullarda, uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olur. Bu dersin kapsamında, inflamasyonun tanımı ve oluşum basamakları; ağrının tanımı ve teorileri;  yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve Infraruj,laser, UVL, helyoterapi ve soğuk uygulamanın fizyolojik etkileri, inflamasyon ve ağrı üzerine etkisi; hidroterapinin kullanım amaçları, fizyolojik etkileri; , fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamalarının fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım alanları; Kaplıca tedavisi, havuz tedavisi ve su içi egzersizlerinin fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım alanları incelenecektir.