Temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, hakkında genel bilgilerin kavranması ve Lokomotor sistemi oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması,  insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıması,bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimlerini bilmeleri,komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları bilmeleridiri. Fizyoloji dersi için dersin amacı insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları ve bunların kontrol yöntemleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgiler sunulmakta, hücre, uyarılabilen dokularda aksiyon potansiyelleri, kardiyovasküler sistem ve fizyolojisi, nörolojik sistem ve fizyolojisi ders içerikleri arasındadır