The aim of the course is to help students to understand creativity and experimenting in design by   working in fields other than their own majors. Experiments are an essential part of the professional practice in the avant-garde research segment of the design profession. This course combines creativity, imagination and innovation with critical reflection, theoretical rigour and pushes the boundaries. Conceptual framework and conditions of validity of this framework nourished by interdisciplinary fields of art design and philosophy give students a chance to extend their insights in design.  Design critique is essential.

Bu ders iç mimarlık öğrencilerinin bir takım içerisinde, disiplinler arası bir projede çalışabilmesi konusunda alt yapı oluşturmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.  Deneyler, tasarım inancının avangart araştırmalar bölümünde profesyonel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ders yaratıcılık, hayal gücü ve yeniliği bir araya getirirken, eleştirel düşünme ve teorik katılığın sınırlarını zorlar.  Tasarım ve felsefenin disiplinler arası alanları ile beslenen kavramsal çerçeve ve bu çerçevenin geçerlilik koşulları, öğrencilerin tasarım görüşlerini genişletmek için bir şans tanır. Öğrenciler kendi çalışma alanlarının dışında başka bir alanda çalışmaya teşvik edilir. Bu anlamda öğrencilerin İç Mimarlık disiplini dışında başka bir disiplinde, bir grup içerisinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Tasarım eleştirisi esastır.