Bu ders kapsamı, öğrencilerin üç eğitim dönemi sonunda, okul eğitimi esnasında aldıkları derslerdeki bilgi ve deneyimi pekiştirmek adına anlaşılan kurum, hastane ve uygulama yerlerinde deneyimli süpervizör eşliğinde iş deneyimi kazınmalarını hedefleyen 14 haftalık eğitim programıdır. Öğrenci son dönem başlamadan belirleyeceği staj yerleriyle görüşülerek ve staj komisyonunun uygun görmesiyle onaylanılacakstaj yerlerinde,  pratik uygulama yapmaları ve iş deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Öğrenci uygulama sonunda sorumlu süpervizör tarafından değerlendirilecek ve  okul yönetimine değerlendirilen öğrenci ile ilgili bilgileri  staj dilekçeleri ve değerlendirme formu ile  gönderecektir. Uygulama dersi kapsamında öğrenci dönem sonunda hem teorik bilgilerini pekiştirmiş hem de yeterli pratik deneyimini kazanmış olması amaçlanmaktadır.