Halk sağlığı hemşireliğinin temelleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenciler, Toplum sağlığı ve toplum sağlığı hemşireliğini tanımlar; Ülkemizin halk sağlığı sistemi, sağlık hedefleri ve sağlık politikalarını tartışır; Birey, aile ve toplum için tüm koruma düzeylerinde hemşirelik süreci uygular; Aile sağlığında ev ziyaretlerinin önemini açıklar; Toplum tanılama yapar; Aile merkezli bakım verir; İş sağlığında, okul sağlığında, yaşlı sağlığında ve diğer incinebilir gruplar için halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını tanımlar; Sağlığı geliştirme ya da sağlık eğitim programı yapar; Taburculuk planlaması ve evde bakım kavramları ve uygulamalarını açıklar.