Bu ders, besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramları anlatmak için tasarlanmıştır. Besinlerle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamaları, besin güvenliğini bozan etmenler ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili yasal düzenlemelerin öğrenciye anlatılması. Ayrıca Türk besin mevzuatının yapısı, besin mevzuatının uygulanması, besin mevzuatında yer alan katkı maddeleri, besin hijyeni, kontrol izlemeler, ambalajlar, örnek numunelerin alınması, analiz yöntemlerinin öğrenciye anlatılması. Bu dersi alan öğrenci besin kontrolünün ve mevzuatının önemini, besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları, besin güvenliğini bozan etmenleri kavrayacak ve açıklayabilecektir.