Bu dersin içeriğinde; afetlerle/katastrofik olaylarla ilgili genel tanım ve kavramlar, afetlerin nedenleri ve korunma yöntemleri, afet ve afet kültürü, afet yönetimi, acil eylem ve tahliye planları, olağan dışı durumlarda sağlık ve destek hizmetleri içeren konular yer almaktadır. Bunlar; olağan dışı durumlarının tanımı, ortak özellikleri, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler ve afetlere hazırlık, olağan dışı durumların epidemiyolojik özellikleri, afet durumlarında bireylerin sağlığının değerlendirmesi ve triyaj, hızlı değerlendirme, olağan dışı durumlara yanıt-acil evre, yardımların organizasyonu, risk gruplarının tanınması ve korunması, afetlerde beslenme, çevre sağlığı hizmetleri, geçici barınma yerleri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yaklaşımları, afet durumunda bireylerin ruh sağlığının değerlendirilmesi ve korunması, afetlerde etik ihlallerin tanınması ve önlenmesidir.